Podmínky užití

PODMÍNKY POUŽÍTÍ WEBU

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Provozovatelem internetových stránek www.tacynapankraci.cz je IN CATERING s.r.o., se sídlem Libocká 10/64, Liboc, 162 00 Praha 6, IČ: 63072572, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 35898 (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.tacynapankraci.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

2. ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ www.tacynapankraci.cz

Stránky Provozovatele používají cookies. 

Provozovatel dává souhlas k využití informací, které jsou na zmíněných stránkách umístěny.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.tacynapankraci.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

Některé z informací publikovaných na stránkách www.sou100zizkov.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.tacynapankraci.cz.

4. KÓDY TŘETÍCH STRAN

Na tomto webu používáme kódy pro webovou a FB analytiku od společnosti Google a Facebook, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

FB Pixel

Facebook pixel je analytický nástroj, který vám umožní porozumět akcím, které lidé na vašem webu provádějí, a měřit tak účinnost vašich reklam. Více informací naleznete na: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných IN CATERING s.r.o. nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky užívání stránek www.tacynapankraci.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 15. 4. 2019.

doplníme